Røntgen

Jeg er i alle år vant til å ta store oversiktsbilder. Pasienten står i maskinen, mens den snur seg rundt hodet. Med disse ser man rotspissene til alle tenner. Når man bare tar små bilder, må man ta mange bilder før man kan se alle rotspisser. Også for pasienten er det lettere å følge med på røntgenbilde.

Mange hull ser man bare på røntgenbilde og ikke i munnen, derfor er det viktig å ta jenvlig røntgenbilde. Hvis man venter til man får vondt så er det ofte for sent og man kan ikke lenger unnngå en dyr og skadelig rotbehandling

 

ronten-oversikt